EPA, HEPA, ULPA filter: E10-U17

Absolute Absolute

Absolute-filter används vanligtvis i ett luftbehandlings- eller recirkulationsaggregat som ett sista filtersteg för att skydda HEPA-filter som sitter i renrum. De kan även användas på frånluften för att avlägsna alla skadliga partiklar oavsett om de är kemiska, biologiska eller radioaktiva.

Absolute V Absolute V

V-banks HEPA-filter med ram av metall (VE) eller plast (VG).
Absolute VGHF med 25mm ”header frame” (HF-ram).
Absolute VG ProSafe är konstruerat för att uppfylla de strikta kraven vad gäller kvalitet, spårbarhet och materialkontroll inom livsmedelsindustrin samt Life Sciences.

Absolute D Absolute D

HEPA-filter av boxtyp för höga luftflöden med ram av metall (DE) eller plast (DG).

Absolute C Absolute C

HEPA-filter av boxtyp för låga och mellanstora luftflöden med ram av metall (CET) eller MDF (CMT).

Högtemperaturfilter Högtemperaturfilter

Högtemperaturfiltren används framför allt i läkemedelsbranschen för steriliseringstunnlar och -ugnar. De ingår i aseptiska fyllningslinjer för att få helt sterila medicinflaskor för påfyllning av medicinska produkter.


Megalam Megalam

Megalam HEPA- och ULPA-filterpaneler som är konstruerade för slutstegsfiltrering i applikationer som t.ex. renrumstak, isolatorer, RABS och många fler. De används i samband med produkter som exempelvis Fan Filter Units (FFU) och tilluftsdon.

Megalam ProSafe
Renrumspanel med strängpressad, anodiserad aluminiumram i tre olika djup: MD, MX och MG.
Megalam är ProSafe-certifierade och konstruerade för att uppfylla de höga kraven gällande säkerhet, spårbarhet och kontroll inom livsmedelsindustrin samt Life Sciences enligt bestämmelserna EC 1935, ISO 846 samt resistans mot vanligt förekommande agenter inom industrin.
Megalam PU är utrustad med en kontinuerlig halvrund PU-packning.
Megalam GEL förses med en tvåkomponents GEL-tätning.
Megalam ES (= Energy Saving) ProSafe använder sig av PTFE-membranteknologi för applikationer med krav på låg energiförbrukning men är särskilt utvecklat för Life Sciences och uppfyller samtliga krav vad gäller avskiljningsgrad, aerosolbelastning och livslängd.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
Shortlist  
Shortlist This list contains products that you have selected from the productpages on site. To add products to your shortlist navigate to a productpage and click the "Add to Shortlist" button.

The list will be used when contacting Camfil so that we can help you in a more efficient way
There are currently no products in your shortlist.
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil