Medium- & finfilter: M5-F9

Påsfilter för molekylärfiltrering Påsfilter för molekylärfiltrering

Påsfilterfamiljen City-Flo är en 2-i-1-lösning med partikel- och molekylärfiltrering i samma filtermedia.
City-Flo installeras i både nya och befintliga anläggningar. Det är enkelt att direkt ersätta vanliga partikelfilter med, framförallt, City-Flo XL för att förbättra luftkvaliteten inomhus i t.ex. kontorsbyggnader, köpcentra, skolor och andra offentliga byggnader i stadsmiljöer med mycket trafik.

Påsfilter Påsfilter

Hi-Flo-serien består av olika påsfilter med stålramar (-M, -TM, -P, -UF, -A) och helgjutna plastramar (-XLT, -XLS) med glasfibermaterial.
Standard-Flo är ett påsfilter med glasfibermaterial.
Basic-Flo är ett påsfilter med syntetiskt fibermaterial.

Kompaktfilter Kompaktfilter

Kompaktfilter används ofta som filtersteg två i tilluft, antingen som ett sista filtersteg för komfortapplikationer eller som ett andra förfiltersteg för applikationer med rena processer.
Kompaktfilter behöver mindre utrymme (djup) i luftbehandlingssystemen än påsfilter.
Opakfil ES är ett A+ kompaktfilter med mycket låg energianvändning.

Veckade panelfilter spelar en viktig roll när det gäller att förlänga livslängden och luftkvaliteten inomhus för luftbehandlingsaggregat i bostadshus, industribyggnader, sjukhus och även som förfilter till slusteg i processer.
EcoPleat Green har en plastram och Ecopleat Eco en vattenresistent hård pappram. Det veckade filtermediat är av glasfiber.

Airopac är ett djupveckat filter med eller utan HF-ram. Det används för luftkonditioneringsapplikationer och som förfilter vid filtrering i renrum.
Airopac High Temp är konstruerat för applikationer med höga temperaturer.


ProSafe-sortimentet ProSafe-sortimentet

ProSafe-filtren är konstruerade för att uppfylla de stränga kraven vad gäller säkerhet, spårbarhet och kontroll inom livsmedels- och dryckesbranschen samt Life Sciences.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
Shortlist  
Shortlist This list contains products that you have selected from the productpages on site. To add products to your shortlist navigate to a productpage and click the "Add to Shortlist" button.

The list will be used when contacting Camfil so that we can help you in a more efficient way
There are currently no products in your shortlist.
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil