Filterskåp, Intagsgaller och Ramar

Fan Filter Units Fan Filter Units

Fan Filter Unit (FFU) med inbyggd fläkt kombinerat med HEPA-filter tillför ren luft lokalt och används inom tillverkningsindustrier samt hälsovård.
- CamFFU HP är för renrum med enkelriktat luftflöde eller omblandande luftflöde (ISO 8 till ISO 1).
- CamFFU CS är för renrum med omblandande luftflöde och begränsat utrymme ovanför undertak (ISO 8 till ISO 3).
- CamFFU IS är för renrum med enkelriktad luftflöde eller omblandande luftflöde. I detta utförande finns filtret integrerat i FFU:n vilket ger andra installationsmöjligheter.

Intagsgaller Intagsgaller

Intagsgaller CamVane består av metallprofiler för att skydda aggregatet från fukt och regn. Den är monterad på fasaden.

CamVane 100 HC är utrustad med värmekabel för att undvika igensättning av snö och is på profilerna.

Tilluftsdon Tilluftsdon

I tilluftsdonen installeras slutstegs HEPA-filtren för renrum med omblandande ventilation.

Pharmaseal - helsvetsat don med integrerat uttag för aerosoltillförsel, för renrum inom läkemedelsindustrin
Cleanseal - helsvetsat don med stor flexibilitet när det gäller packningar, spridare och ramhöjder.
CamSeal - don med olika spridaralternativ.

Filterskåp Filterskåp

Kanalmonterade filterskåp används framför allt i tilluft och kan användas i många olika applikationer.
Undvik tvära dimensionsförändringar eller böjar strax före eller efter filterskåpet, då detta försämrar funktionen.
CamCube kan även användas som ett frånluftsskåp om kontaminationsfritt filterbyte med plastpåse inte krävs.
Filterskåpet finns i två längder, kort (-S) och lång (-L).
AC - HEPA-filter 595 x 595 x 292 mm
AD - HEPA-filter 610 x 610 x 292 mm
HF - Påsfilter och kompaktfilter
CC - Kolcylindrar

A = Absolute (ram 292mm)
C = Täthetsklassningen med gejdanslutning
D = Täthetsklassningen med flänsanslutning
HF = Header Frame (25mm)
CC = Carbon Cylinder

CamCube AS är ett HEPA-filterskåp med inbyggt skanningssystem för att utföra integritetstest.

Säkerhetsskåp Säkerhetsskåp

Filterskåp för säkert byte används framför allt på frånluften i säkerhetslaboratorier, sjukhus och applikationer där kontaminationsfria filterbyten krävs.
CamContain är konstruerat för att uppfylla de högsta säkerhetskraven och är försett med en inbyggd filterskanning.
CamSafe är utvecklat för applikationer med normala till höga säkerhetskrav. Som tillval kan CamSafe beställas med ett manuellt skanningssystem.
CamBox är utvecklat för applikationer med låga till normala säkerhetskrav.

Ramar Ramar

Absolute filterram används för att montera filter av boxtyp som Absolute HEPA-filter.
HF filterram används för att montera påsfilter och kompaktfilter med 25mm ram.
Universal filterram används för att montera påsfilter och kompaktfilter med 25mm ram eller paneler med olika djup. Det går även att använda panelfilter som förfilter med ett pås-/kompaktfilter som huvudfilter.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
Shortlist  
Shortlist This list contains products that you have selected from the productpages on site. To add products to your shortlist navigate to a productpage and click the "Add to Shortlist" button.

The list will be used when contacting Camfil so that we can help you in a more efficient way
There are currently no products in your shortlist.
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil