WHO sätter en prislapp på luftföroreningarnas hälsorisker

En ny banbrytande studie* från WHO: s regionalkontor för Europa och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) konstaterar att svindlande 1,6 billioner US $ var den ekonomiska kostnaden för de ca 600.000 förtida dödsfall och sjukdomar som orsakas av luftföroreningar i WHO:s Europaregion 2010. Beloppet är nästan lika med en tiondel av bruttonationalprodukten (BNP) i hela EU 2013.


Studien är den första utvärderingen av den ekonomiska bördan av utom- och inomhus luftföroreningar i de 53 länderna i regionen. Det konstateras också att mer än 90 % av medborgarna i regionen utsätts för nivåer av fina partiklar utomhus som årligen ligger över WHO: s riktlinjer för luftkvalitet. Att minska luftföroreningar har därför blivit högsta politiska prioritet.


Urbanisering och luftföroreningar
Luftföroreningar är ett typiskt problem i storstäder, och allteftersom stadsbefolkningen växer, utsätts fler och fler människor för skadliga luftburna partiklar och gaser. Idag bor mer 50 procent av världens befolkning i städerna, och den andelen kommer även att öka under de kommande åren.
Fordonsutsläppen - särskilt innehållet i dieselavgaser - är en stor källa till föroreningar i städerna och stadsinvånare blir allt mer medvetna om farorna med att andas allt från fina partiklar (PM2,5 och PM10) till skadliga gaser som kvävedioxid.
Med uteluft som används som tilluft för ventilationssystem i kommersiella-, offentliga byggnader och bostäder, är effektiva luftfilter ett måste i luftbehandlingsaggregaten. I områden med svåra luftföroreningar, kan luftrenare användas som en extra filtreringsåtgärd.


City-filter och CamCleaners

Studier har upprepade gånger visat att hög luftkvalitet inomhus (IAQ) i byggnader skyddar människor från negativa hälsoeffekter av luftföroreningar, förbättrar produktiviteten och ökar det allmänna välbefinnandet. För att möta dessa behov, erbjuder Camfil ett antal innovativa luftfiltreringslösningar. Dessa produkter förbättrar inte bara IAQ - de hjälper också fastighetsägarna att minska sina energikostnader för att driva ventilationssystemen.


De viktigaste produkterna är utbudet av kombinerade partikel- och molekylärfilter, såsom City FloTM XL, och CamCleaner luftrenare, varav City-M erbjuder både partikel- och molekylärfiltrering. Båda testade enligt EN 1822 och ISO 10121 standard.


Högeffektiva partikelfilter för luftbehandlingsaggregat inkluderar den nyligen lanserade Opakfil ESTM, som erhöll Eurovents högsta betyg (A +) för utomordentligt låg energiförbrukning.

Mer information om dessa produkter och andra filter finns under "Produkter" eller kontakta din lokala Camfilsäljare. Samtliga våra säljkontor hittar du under ”Kontakter”

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil