Ren Luft en mänsklig rättighet?

Camfil, världsledaren inom renluftteknik, är nu på en svensk roadshow för att öka medvetenheten om vikten av kvalité på luften inomhus (IAQ- Indoor Air Quality) och visa på fördelarna med en effektiv luftfiltrering. Under de kommande månaderna kommer en trailer utrustad med avancerad utrustning att turnera till de större europeiska städerna för att följa och jämföra aktuella data om luftkvalitet och informera om de skadliga effekterna av luftföroreningar som direkt påverkar inomhusluftkvaliteten, där människor tillbringar ca 90 procent av sina liv.

"Luftföroreningar och dålig IAQ har blivit ett problem för folkhälsan och vi vill höja det allmänna medvetandet om deras inverkan på människors hälsa, välbefinnande, prestanda och produktivitet, säger Erik Markman, kommunikationschef för Camfil Farr-koncernen. "Samtidigt är kunskap om betydelsen av IAQ begränsad. Vår mobila utställning är utformad för att informera politiker, allmänhet och media om vikten av att andas luft av god kvalitet i lokaler där vi lever och arbetar. "

Med testutrustning, labbstationer och filmpresentationer, visar denna unika utställning på hjul tydligt vilken typ av föroreningar som den "osynliga" luften innehåller.

Den mobila utställningen är även utformad för yrkesmän och experter, som även oroar sig över dagens energiförbrukning av byggnaders ventilationssystem, vilken kan minska signifikant genom att välja rätt filtreringslösning. "När vi talar om IAQ,

menar vi också renluftskvalitet levererad på ett energieffektivt och hållbart sätt med våra filter", säger Erik Markman.

Camfil Farr's roadshow lanserades på ISH mässan i Frankfurt (mars 15-19) och fortsätter nu till flera städer i Schweiz, inklusive Basel och Lausanne. Hela turnéplanen och mobil utställning beskrivs på www.camfilfarr.com/roadshow.

För mer information kontakta:
Jan Andersson, vVd och Marknadschef, Camfil Svenska AB
+46 (0)33 17 85 82 Mobil + 46 (0) 705 54 04 99
jan.andersson@camfil.com

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil