Rätt val av luftfilter kan minska energiförbrukningen i kommersiella och industriella ventilationssystem

November 23, 2009

 PRESSMEDDELANDE

Rätt val av luft filter kan minska energiförbrukningen i kommersiella och industriella ventilationssystem

I dagens debatt om klimatförändring, pläderar de flesta regeringar nu tyngre för att fastighetsägare av kommersiella och industriella fastigheter ska behärska grunderna i effektiv energianvändning. Energin står vanligtvis för 70% av den totala livscykelkostnaden i ett ventilationssystem. Camfil Farr har hela tiden fokuserat på att förbättra effektiviteten i sina luftfilterprodukter för att spara energi åt kunderna, utan att kompromissa med kvaliteten på inomhusluften.

Kostnader i samband med installationen av ventilation tenderar att vara omfattande och luftfilter är den enda komponenten i systemet som kan bytas till en rimlig kostnad. Luftfilterkostnaden står vanligtvis för cirka 30% av de totala driftskostnaderna i ventilationssystemet i en byggnad. Att välja rätt luftfilter, med rätt effektivitet och lägsta tryckfall, kommer att minska energiförbrukningen kraftigt. Samtidigt som de som vistas i fastighen får ren luft och ett hälsosamt inomhusklimat, bidrar byggnaden till en hållbar utveckling.

Camfil Farr började göra livscykelanalyser av filter på 1990-talet och har hjälpt tusentals kunder att minska energikostnaderna genom att välja optimala luftfilter. Den största miljöpåverkan av luftfilter är kopplad till den energi som krävs för att cirkulera luften genom ett filter. Camfil Farr har drivit forskning och utveckling mot energieffektiva lösningar, till att börja med genom långsiktigt samarbete med leverantörer av filtermedia, en av de viktigaste delarna av ett luftfilter utöver dess design. Denna fokusering på energi och kostnader har lönat sig för kunderna: under en 20-årsperiod har energi-effektiviteten för Camfil Farr’s luftfilter förbättrats med 60%.

Företaget har också utvecklat verktyg och tjänster som hjälper kunderna att minska energi-förbrukningen i dag. Dels genom en LCC-mjukvara för att välja rätt luftfilter och dels genom ett klassificeringssystem för energieffektivitet, för att stödja kunder i deras filter urvalsprocessen.

Du kan läsa mer om energisparande och luftfilters effektivitet i Camfil Farr's hållbarhetsredovisning, den första någonsin som har offentliggjorts av en luftfiltertillverkare. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning på www.camfilfarr.com och beskriver företagets första hållbara åtgärder, mål och resultatindikatorer.

För ytterligare information kontakta:

Jan Andersson, vice Vd, Marknadschef, Camfil Svenska AB , tel 033-178582, 070-5540499 e-post: jan.andersson@camfil.se

Camfil Farr har anslutit sig till FN: s Global Compact-programmet och godkände dess tio principer för mänskliga rättigheter, miljöskydd och rättvisa arbetsvillkor. Besök http://www.unglobalcompact.org/

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil