Eurovents energiklassificering gör det enklare att jämföra luftfilter

2012-01-23 

Europeiska användare av luftfilter finner det mycket enklare att välja rätt filter avseende både energieffektivitet och bra innemiljö (IAQ), tack vare en ny energi- och effektivitetsklassificering, introducerad av Eurovent Certification*. Filter är nu graderade från A till G, med “A” som står för lägsta energiförbrukning och “G” för den högsta.

Den nya klassificeringen baserad på EN779:2012**, ger kunden en klarare bild över filters årliga energiförbrukning, initial filtreringseffektivitet och minsta effektivitet (ME). För att spegla det nya klassificeringssystemet ändrar Camfil Farr produktnamnen och etiketterna på filtren för att även innefatta den nya energiklassningen A till G. Den här informationen ger en klar bild över skillnaden mellan våra filter och konkurrenternas produkter, gör det enklare att välja rätt filter för applikationen, för bästa energieffektivitet och filtrering. 

Det här blir viktigare och viktigare eftersom EU-direktiven kräver att publika och kommersiella fastigheter ökar energieffektiviseringen. Tio till 20 % av all elektricitet I byggnader går åt till att driva uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringsanläggningar. I tillägg till reducering av energiförbrukningen och miljöpåverkan är ägare av fastigheter också tvungna att skära ned sina driftskostnader när energipriserna går upp. Genom att välja rätt kvalitet på filter med den lägsta energiförbrukningen kan man optimera energieffektiviteten och samtidigt höja inneklimatet (IAQ) för en hälsosammare arbetsmiljö. 

Mäta filterprestanda
När ett filter kontinuerligt matas med stoft och partiklar ökar dess tryckfall och ventilations-anläggningen behöver mer och mer energi för att driva luften genom filtren. Energiförbrukningen över en bestämd tidsperiod kan beräknas utifrån medeltryckfallet under samma period. Den nya Euroventstandarden*** mäter både filtreringseffektiviteten och tryckfallet som en funktion av stoftmatningen, tillåter simulering av filtrets energiprestanda, över ett års drift i laboratoriemiljö. 

Testa din leverantör
Camfils lågenergifilter ger bästa innemiljö, med lägsta tryckfall, levererar största energibesparingen utan att kompromissa om innemiljön. Med den nya energiklassificeringen, rekommenderar vi köpare av luftfilter at kräva sina leverantörer på dokumentation . Många har inte möjlighet att testa sina filter i en EN779:2012 testrigg, för att göra det möjligt att jämföra olika fabrikat på ett korrekt sätt. På Camfil testar vi alla våra filter för att kunna garantera en konstant hög kvalitet.   

Europeiska köpare av luftfilter skall kontrollera så att leverantören är Eurovent-certifierad. Det skall finnas Euroventetiketter på alla filterkartonger och filter skall ha testprotokoll baserat på EN779:2012. 

Med ökande energikostnader och nya energidirektiv lönar det sig alltid att spara energi i ventilationssystem genom att använda rätt luftfilter. 

För mer information kontakta gärna:
Jan Andersson, vVD, Marknadschef

Camfil Svenska AB
Tel: 033-178582 
E-post: jan.andersson@camfil.se

www.camfil.se 

 

Detta är Camfil Farr
Camfil Farr är världsledande inom renluftslösningar med mer än 45 års erfarenhet. Våra lösningar skyddar människor, processer och miljö för ökad hälsa, ökad produktivitet och hjälper till att reducera energiförbrukning. Med 23 fabriker, fyra R&D sites och över 50 lokala säljorganisationer över hela världen levererar vi service och support till våra kunder. Camfil Farr gruppens huvudkontor finns I Sverige men mer än 90 procent av försäljningen är internationell. Gruppen har drygt 3,400 anställda och en omsättning på ca SEK 4.85 Miljarder  (530 M€). 

*Eurovent Certification Company is the representative of the refrigeration, air conditioning, air handling, heating and ventilation industry in Europe. www.eurovent-certification.com
**EN779:2012 är den nya europeiska standarden för test av luftfilter.
 ***Eurovent Guideline 4/11.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil