Den svenska regeringen gör historisk satsning för att förbättra inomhusmiljön -fokus på bättre ventilation och filtreringslösningar

(Stockholm, 29 september). Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterade i veckan tre satsningar som ska leda till bättre inomhusmiljö. Satsningarna är en del av det utökade budgetanslag som Boverket fått fram till år 2021 där bättre ventilation och filtreringslösningar kommer vara en del.

Budgetåtgärden markerar i huvudsak det första försöket från en nationell regering att officiellt erkänna bättre ventilation och inomhusluftkvalitet som ett sätt att påverka och förbättra folkhälsan. Som ledare inom filter och renluftslösningar välkomnar Camfil, tillsammans med branschföreningen Svensk Ventilation, detta banbrytande initiativ.
Totalt satsar regeringen 100 miljoner kronor, 16 miljoner kronor år 2018 och därefter 28 miljoner kronor årligen 2019-2021 – främst för att öka kunskapen om behovet av en bra inomhusmiljö i bostäder. Andra budgeterade åtgärder innefattar att inrätta ett kompetenscenter för sundare bostäder och följa upp en tidigare rikstäckande undersökning om energianvändning och inomhusmiljön.  

Camfilprojekt i fokus
För att ge ett konkret exempel på hur stadslivet kan förbättras med den senaste ventilations- och luftfiltreringstekniken träffades Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, tillsammans med representanter från Camfil och Svensk Ventilation i slutet av september för att besöka en referensbostad i centrala Stockholm.
Denna lägenhetsbyggnad har bytt till ett modernt centralt ventilationssystem med Camfil luftfilter för att förbättra inomhusluftens kvalitet och skydda invånarna från skadliga partiklar och luftförorening genererad av fordonstrafik. I huset på Hornsgatan, en av Stockholms mest trafikerade gator med höga partikelhalter i luften, genomfördes ett tidigare pilotprojekt av Camfil. Mätningar av inomhusluften genomfördes före och efter en renovering där bland annat FTX-ventilation (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning) ersatte den tidigare frånluftventilationen. Mätresultaten visade att god luftkvalitet kan uppnås även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter. 
”Exemplet på Hornsgatan visade ministern hur husägare effektivt kan skapa en sundare inomhusmiljö genom att rena luften i utsatta miljöer med högt partikelinnehåll. Med installationen av ett centralt ventilationsaggregat med värmeåtervinning och med luftfilter i filterklass F7 (ePM1 60% enligt ny standard) har tilluftens partikelhalt minskat med hälften jämfört med förorenad luft på gatan”, säger Britta Permats, VD för Svensk Ventilation.
”Uppvärmningskostnaderna har minskat med 35% tack vare värmeåtervinningen och elanvändningen har minskat 10% tack vare energieffektivare fläktar”, fortsätter Britta Permats.Britta Permats, vd Svensk Ventilation, Bostadsminister Peter Erikssons (MP) besökte en lägenhet på en av Stockholms smutsigaste gator när det gäller avgaser och hälsofarliga partiklar, tillsammans med Britta Permats, vd på Svensk Ventilation och Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Britta Permats, VD Svensk Ventilation, Johan Lindholm, Ordförande Byggnads och Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister i lägenheten på Hornsgatan i Stockholm där studien utförts.

Hälsofördelar med filtrering
Människor i många länder spenderar upp till 90 procent av sina liv inomhus, andas upp till 15 kilo luft om dagen och i mycket förorenade områden inhalerar mer än 25 miljoner partiklar med varje andetag. När dessa partiklar samverkar med de som finns inomhus blir de mer aggressiva och skadliga, vilket i sin tur kan göra inomhusluften upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluft.
"I en ventilationsanläggning med rätt filter och effektivitet kan en betydande andel av dessa skadliga luftföroreningar stoppas ", säger Anders Hedström, IAQ-expert på Camfil. Hornsgatan-installationen visar tydligt att hälsofördelarna för stadsborna är konkreta och väl dokumenterade idag och forskningsresultat leder till ytterligare åtgärder för att öka den professionella och offentliga kunskapen om vikten av god ventilation och luftfiltrering i bostäder, kommersiella- och offentliga byggnader. 
"Regeringar måste ägna mer uppmärksamhet åt de allra minsta ultrafina partiklarna inom PM1 området, eftersom dessa små luftburna partiklar är de farligaste för människors hälsa - betydligt mer skadliga än de större inom PM2.5 och PM10 i partikelspektrumet," informerar Anders Hedström vidare. ”Partiklar inom PM1 området tränger in i våra lungors allra finaste struktur och kan potentiellt påverka stora organ som hjärtat, hjärnan och levern."
Det skarpare fokuset på PM1:s negativa hälsoeffekter kommer att kräva effektivare filtrering för att avlägsna dessa submikronpartiklar i ventilationsluften, särskilt i byggnader i stadsmiljöer med allvarlig luftförorening. Hornsgatanprojektet visar att detta är möjligt.
"I åratal har Camfil varit starkt involverad i ett brett utbud av aktiviteter för att förklara vikten av luftfiltrering för inomhusmiljö och hälsa. Vi arbetar nära våra intressenter för att visa hur inomhusluft och energieffektivitet kan ökas med effektiv luftfiltrering. Vi utbildar också allmänheten om luftföroreningar och inomhusluft med vår europeiska Road Show och kampanj Take a Breath. Det är därför mycket glädjande att se att den svenska regeringen är den första i världen som planerar åtgärder för att förbättra folkhälsan med bättre ventilation och luftfiltrering”, säger Anders Freyschuss, Vice VD och Hållbarhetsansvarig på Camfil.
”En ventilationslösning likt den på Hornsgatan är i nuläget relativt ovanlig i flerbostadshus, men vi hoppas att regeringens nya satsning blir ett steg i rätt riktning. Vi måste undvika att upprepa misstagen som gjordes på 70-talet och för att lyckas med det krävs bättre kunskap och rätt material”, kompletterar Britta Permats, VD på Svensk Ventilation.
”Vi bygger för fullt i Sverige och det råder personalbrist, risken är därför stor att man bygger in nya inomhus- och hälsoproblem. Vi vill tidigt motverka en negativ utveckling och behöver även se över äldre hus där det används enkla metoder som att ta in luft via fönstren”, avslutar Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Hedström, IAQ expert, Camfil ,
Anders.hedstrom@camfil.com
tel: 0705404977
Anders Freyschuss, Vice VD och Hållbarhetsansvarig, Camfil, anders.freyschuss@camfil.com 
tel:0705934949

Relaterat material:
Artikel om PM1 partiklar
Artikel om projektet på Hornsgatan, Stockholm
Take a Breath kampanjsida
Film om studien på Hornsgatan i Stockholm


CAMFIL är världsledande inom luftfilter och renluftslösningar.

Camfil är världsledande när det gäller renluftslösningar med över 50 års erfarenhet i branschen. Våra lösningar skyddar människor, processer och miljöer. De främjar hälsan, ökar prestationsförmågan och både minskar och kontrollerar energiförbrukningen. 26 fabriker, 6 forsknings- och utvecklingsanläggningar och över 65 lokala säljkontor över hela världen kan ge kunderna all den service och support de efterfrågar. Camfil Group har sitt huvudkontor i Sverige men över 95 % av försäljningen sker på den internationella marknaden. Företaget har cirka 3900 anställda och försäljningen uppgår till över 6 miljarder SEK.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil