Camfil Farrs mjukvara fastställer den exakta kostnaden för luftfilter och minskar ventilations- och energikostnader i byggnader

December 4, 2009 

PRESSMEDDELANDE

I dagens allt mer miljömedvetna samhälle, är fastighetsägare och servicebolag för fastighetsunderhåll väl medvetna om att minskad energiförbrukningen i byggnader kommer att gynna miljön. Att välja rätt luftfilter för sina ventilationssystem är ett sätt att spara energi. Den genomsnittliga energikostnaden för luftfilter, i procent av det totala ventilationssystemet, är ca 30%. När fastighetsägare använder rätt luftfilter med rätt design och med det lägsta genomsnittliga tryckfallet kan de minska sin energiförbrukning med bibehållen hälsosam inomhusluftskvalitet till gagn för boende och miljön.

LCC (Life Cycle Cost)-programmet är ett värdefullt verktyg för att uppnå detta. Camfil Farr var den första luftfiltertillverkaren att utveckla programmet, som bestämmer den exakta LCC kostnaderna för ett visst filter i ett visst ventilationssystem, baserat på dess unika förhållanden och krav. Steg-för-steg, beräknar programmet den specifika kostnaden för filter, med hänsyn tagen till alla viktiga faktorer som installationsproblem, fläktarnas kondition, filterbyten, energiförbrukning och inköp, underhåll och omhändertagande.

Kostnader i samband med installation av ventilationen i en byggnad tenderar att vara omfattande och luftfilter är den enda komponenten i systemet som kan bytas till en rimlig kostnad. Med LCC programvara och andra förvaltningstjänster, har Camfil Farr hjälpt tusentals kunder att minska energi-kostnader genom att välja det optimala luftfiltret. Denna fokusering på energi och kostnader har lönat sig för kunderna: under en 20-årsperiod, har energieffektiviteten förbättrats i Camfil Farr:s luftfilter med 60%.

För ytterligare information besök www.camfilfarr.com, där du också kan läsa mer om detta ämne i vår nya Hållbarhetsredovisning - den första någonsin som har offentliggjorts i luftfiltreringsbranschen.

För ytterligare information kontakta:

Jan Andersson, Vice Vd/Marknadschef, Camfil Svenska AB, phone 070-5540499, e-mail: jan.andersson@camfil.se

Camfil Farr har anslutit sig till FN: s Global Compact-program och godkände dess tio principer för mänskliga rättigheter, miljöskydd och rättvisa arbetsvillkor. Besök http://www.unglobalcompact.org/

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil