Camfil Farr blir världens första luftfiltrerföretag att offentliggöra en hållbarhetsredovisning

September 23, 2009

PRESSMEDDELANDE

Camfil Farr blir världens första luftfiltrerföretag att offentliggöra en hållbarhetsredovisning

Camfil Farr är det första luftfilterföretaget i världen att publicera en hållbarhetsredovisning. Den nyligen publicerade rapporten, som beskriver företagets första åtgärder, mål och resultatindikatorer för en hållbar utveckling, är nu tillgänglig för nedladdning på

www.camfilfarr.com i ett lättläst och miljövänlig online-version.

Rapporten är framtagen på frivillig basis för att beskriva företagets strävan att bli ett miljövänligt företag. Camfil Farr anser att en hållbar utveckling är avgörande för fortsatt tillväxt såväl som grundläggande för förståelsen av sociala och miljömässiga aspekter från kunder, anställda och andra intressenter.

Klimatförändringarna och en växande medvetenhet om att spara på resurserna i samhället innebär också att lyfta fram behovet av ansvarsfulla åtgärder och lösningar från luftfiltrerings- branschen. Att leverera hög inomhusluftskvalitet, minska energiförbrukningen i luftbehandlingssystemet med bättre filter och fortsätta en vaggan till graven-strategi för produkthantering, alla faktorer spelar en roll i denna process.

Camfil Farr har miljöanpassat sin verksamhet under nästan ett halvt sekel. Genom att etablera och genomföra ett långsiktigt och kontinuerligt hållbarhetsprogram tar Camfil Farr ännu ett steg för att bli ett globalt företag som är socialt ansvarstagande. Som beskrivs i rapporten har företaget upprättat en strategi för att kommunicera hållbarhet genom fem huvudsakliga inriktningar: energieffektivitet, inomhusluftens kvalitet, miljövänliga produkter, leveranskedjan och riskbedömning.

För ytterligare information kontakta:

Myriam Tryjefaczka, Corporate Sustainability Manager, Camfil Farr, tel +33 344 29 33 40, e-post: myriam.tryjefaczka@camfil.fr

Camfils svenska hållbarhetsredovisning hittar du här.

Camfil Farr har anslutit sig till FN: s Global Compact-program och godkände dess tio principer för mänskliga rättigheter, miljöskydd och rättvisa arbetsvillkor. Besök http://www.unglobalcompact.org/

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil