Arbetsmiljö och de anställdas säkerhet

Camfils fokus på hälsa och säkerhet är en viktig drivkraft för att etablera ett hållbart och ansvarsfullt företagande.


På vår arbetsplats genomför vi regelbundna skydds- och miljöronder för kontor och produktion/lager. De syftar till att undersöka och kartlägga arbetsförhållandena och bedöma risker. Säkerheten är integrerat i vår dagliga verksamhet och vi använder samma verktyg för registrering och uppföljning som används för ständiga förbättringar inom alla områden.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil