Ny P-merking!

Verdens beste A+ klassifiserte posefilter – nå også det eneste P-merkede.
Filterklasse i henhold til ny standard  ISO16890, ePM1 60%

Hi-Flo II F7-serien har nå fått P-merking

Verdens beste A+ klassifiserte posefilter – nå også det eneste P-merkede.
Filterklasse i henhold til ny standard  ISO16890, ePM1 60%

P-merking av nye luftfilter er litt som en kollisjonstest på nye biler.
Det kreves tester internt av produsenten før man kan gjennomføre ekstern
test hos en uavhengig part.  

P-merkingen hos SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) startet på slutten av 90-tallet, og siden da er det jobbet aktivt for at dette skal bli obligatorisk ved salg og kjøp av luftfilter. Langtidstesten i et reelt miljø er en effektiv måte som viser filterets evne til å opprettholde effektivitet over tid. På 90-tallet forsøkte mange og komme seg unna enhver diskusjon om elektrostatisk ladede filter. Ladet filtermateriell klarte nemlig ikke å beholde filtreringseffektiviteten over tid i et reelt miljø. Men på grunn av testingene har de dårligste luftfiltrene mer eller mindre forsvunnet fra markedet, og kundene er blitt mer bevisste på hvilke krav de skal stille.

Derimot blir det vanskeligere og vanskeligere å utvikle mekaniske filtermedia med dagens krav til energieffektivitet og lave trykkfall, samtidig som man skal imøtekomme filtreringskravene i tester i henhold til EN779:2012. I dag finnes det en minsteverdi for filtreringseffektivitet (ME –minimum effeciency) i samtlige finfilterklasser (F7-F9),  på utladet filtermedia.

Når man starter prosessen med å P-merke et filterprodukt så begynner man alltid med å ta en full EN779: 2012 test. Når testen oppfyller fitreringskravene for P-merking, kan man kjøre igang langtidstesten som går over 6 måneder i et reelt miljø. ME verdier (M5-M6 og F7-F9) i P-merkingen stiller betydelig høyere og tøffere krav enn EN:779 testen.

Se eksempler i tabellen:

Camfils nyutviklede energieffektive filtermedia for Hi-Flo ll XL7-serien har vært på markedet siden i fjor vår, men det er først nå som langtidstesten – og derved P-merkingen – er klar.

Nye Hi-Flo ll XLT7 og XLS7 har betraktelig lavere trykkfall enn sine forgjengere, og vi ønsket å tilby disse til våre kunder så tidlig som mulig etter at produktene var klare i fjor vår. Samtidig har vi lykkes med å beholde den høye filtreringseffektiviteten i den nye Hi-Flo ll XL7, noe som vil rense luften effektivt for små nanopartikler som er skadelig for helsen vår. Det er også viktig å ha en høy filtreringseffektivitet for hver filterklasse samtidig som strømforbruket blir så lavt som mulig.

Verdens beste posefilter er nå klart! 

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil

userNames: