locations

Ingen arrangementer under valgte dato(er)

The Trailer & Truck

Lab stations

IAQ Movie

The trailer

Virtual tour


The Truck

Scania R 440 4X2

Ecolution by Scania

Find Us on Facebook

Camfil Farr IAQ Road Show

Varför behöver vi ren luft?
Vår industrialiserade värld har ändrat på mycket för oss människor. Ökade luftföroreningar är en ändring som påverkat vår miljö. Idag är luftföroreningar ett globalt problem där graden varierar från plats till plats. Eftersom den största påverkan på människors hälsa är långsiktigt, överser man ofta med problemet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), dödar luftföroreningar ungefär två miljoner människor per år.

Dessa utomhus luftföroreningar som sipprar in i våra hem och byggnader, kan enkelt bidra till inomhus luftföroreningar. Effektiva filtreringslösningar existerar för att rena luften och skydda människor, men väldigt få är medvetna om fördelarna av ren luft för produktivitet och kostnader. Att skydda människor från hälsoeffekterna av luftföroreningar kostar pengar, men det är också en långsiktig investering som kan minska kostnaderna för till exempel högre sjukfrånvaro på arbetsplatser och tillhörande medicinska kostnader. Stora vetenskapliga undersökningar i Skandinavien har också visat att inlärningsförmågan hos skolbarn förbättrades med 15 procent, tack vare förbättrad ventilation.

På Camfil Farr tror vi det finns ett behov att öka den allmänna medvetenheten om luftföroreningar och att sätta inomhusluftens kvalitét (IAQ) på den politiska dagordningen. IAQ bör engagera alla. Vi måste uppmärksamma vikten av hälsosam IAQ.
Camfil Farr’s vision är klar: Ren luft skall vara en mänsklig rättighet.

Clean Air Fact
"We spend 90 percent of our time indoors"