Full article

PM1 Article

Broschure

PM1

PM1

I dag overvåker WHO og EU PM2,5 og PM10 og rapporterer om partiklenes negative helseeffekter og evnen til å trenge gjennom lungene – noe som forårsaker luftveis- og hjerte-/karsykdommer.

Men for å bidra til en virkelig sunn og produktiv inneluft i områder med kraftig luftforurensning, må ventilasjonssystemene ha filtre som også er i stand til å fjerne PM1-partiklene – de minste og skadeligste partiklene.

Lungene våre er sårbare for PM1. Ved inhalering beveger PM1-partiklene seg til det dypeste området i lungene, hvor en betydelig andel passerer gjennom cellemembranene til alveolene (millioner av ørsmå luftblærer i lungene hvor utvekslingen av O2 og CO2 foregår), går inn i blodomløpet, skader de indre veggene i arteriene, trenger gjennom vevet i hjerte- og karsystemet og potensielt spres til organer i kroppen.

I verste fall kan PM1 bidra til dødelige sykdommer som hjerteinfarkt, lungekreft, demens, emfysem, ødem og andre alvorlige sykdommer som fører til for tidlig død.

Filtrering av svevestøv i dag

Filtrene er ventilasjonssystemenes arbeidshester, og dagens F7-filtre har varierende effekt når det gjelder å fange PM1 (typisk 50–75 %).

Ettersom filtrene har stor innvirkning på inneluftkvaliteten, blir det stadig viktigere å velge riktig filter og virkningsgrad ut fra det aktuelle svevestøvet.

I tillegg til å velge riktig virkningsgrad ut fra partikkel må man ta hensyn til andre viktige produktegenskaper som lang levetid, lavt trykkfall og lavt energiforbruk. I tillegg til Camfil-filtrenes høye effektivitet betraktes de som «energihelter» fordi de sparer mange timers kilowatt energi – noe som er dokumentert i tusenvis av kundesaker.

Når byggeiere kjøper kvalitetsfiltre som Camfils filtre for høy inneluftkvalitet, får de samtidig den filtreringsløsningen som gir dem de laveste livsløpskostnadene.

Read full article

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil