EN 779 : 2012

EN 779:2012

Den nya standarden tvingar luftfilter att prestera bättre

På Camfil har vi alltid arbetat för en bättre inomhusmiljö. Därför är ingen gladare än vi att en ny standard som skärper kraven för luftfilter börjar gälla under 2012. Men tyvärr skärps inte kraven så mycket som vi skulle vilja. Till exempel har våra F7-klassificerade filter Hi-Flo XLT7 en lägsta reningseffektivitet på drygt 54 procent. Den nya standarden kräver bara 35 procent för ett F7-filter. Vi kommer inte att sänka oss dit. Istället fortsätter vi att utveckla marknadens effektivaste och energisnålaste filter.

Vad innebär EN 779:2012?

Den nya europeiska standarden för luftfilter (EN779:2012) träder i kraft 2012. Syftet är att klassificera luftfilter efter filtrets lägsta reningseffektivitet - även kallad minimum efficiency (ME). Det är ett initiativ vi välkomnar och ett steg mot en bättre inomhusmiljö.

Ett problem som den nya standarden kommer att avhjälpa är exempelvis att många elektrostatiskt laddade syntetfilter kan uppvisa bra initial reningseffektivitet. Men dessa filter laddas ur väldigt snabbt och försämrar markant sin förmåga att rena luften. Som en konsekvens av det är det idag tyvärr alldeles för många europeiska fastigheter som använder F7-klassade syntetfilter med ME-värden på mellan 5-10 procent. Det innebär att så mycket som 90-95 procent av luftföroreningarna tar sig in i byggnaderna och försämrar inomhusmiljön.

Genom att utgå från ME-värdet vid klassificeringen kommer den nya standarden att tvinga bort dessa filter från marknaden. Samtidigt kommer den att bidra till utveckling av syntetiska filtermaterial med betydligt högre partikelavskiljning, men med högre tryckfall och ökad energiförbrukning som följd.

Det är skillnad på filter och filter.
Även om de är i samma klass.

Problematiken med den nya klassificieringen är att samtidigt som de sämsta filtren på marknaden försvinner, lämnas det ett utrymme att göra bra filter sämre. Strävan att nå så låga tryckfall som möjligt för att spara energi i anläggningarna kan leda utvecklingen åt fel håll. Som ett exempel har våra F7-filter Hi-Flo XLT7 ett ME-värde på drygt 56 procent vid 0,4 μm partikel. Men standarden kräver bara 35 procent för att klassas som ett F7-filter. Som vi redan klargjort kommer vi inte att sänka nivån på våra Hi-Flo-filter - det skulle innebära en försämring av luftkvaliteten med nästan 40 procent. Men det finns en risk att andra tillverkare inte tänker som vi, utan ser en möjlighet att sänka tryckfall och därmed energiförbrukning med försämrad luftkvalitet som följd.

Klassificering av luftfilter1)
Grupp Klass Sluttryckfall
Pa

Genomsnittlig
avskiljnings-
grad
(Am)
syntetiskt stoft
%

Genomsnittlig
effektivitet
(Em)
vid 0.4 μm
partiklar
%
Minimum
effektivitet2)
vid 0.4 μm partiklar
%
Grov G1 250 50≤Am<65  -  -
G2 250 65≤Am<80  -  -
G3 250 80≤Am<90  -  -
G4 250 90≤Am  -  -
Medium M5 450 40≤Em<60  -
M6 450  - 60≤Em<80  -
Fin F7 450  - 80≤Em<90 35
F8 450  - 90≤Em<95 55
F9 450  - 95≤Em 70
OBS 
1) Beskaffenheten hos atmosfärsiskt stoft varierar i jämförelsen med det syntetiska teststoftet. På grund av detta ger inte testresultaten en bra bas för att förutsäga varken prestation eller livslängd. Förlust av elektrostatisk laddning eller avgivande av partiklar och fibrer kan också påverka effektiviteten negativt.
2) Minimum effektivitet är det lägsta värdet av den initiala effektiviteten, den urladdade effektiviteten och den lägsta effektiviteten under testets utförande.
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
EN779:2012 (Broschyr)
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil