Treghetseffekt

Större partiklar filtreras med hjälp av impaktionsmekanismen. Större partiklar har större masströghet och är därför svårare att vända än mindre partiklar. Tröghetseffekten gör att partiklarna fortsätter att röra sig i stort sett rätlinjigt fastän luftströmmen böjer av för att komma runt filtret. När partikeln kommer i kontakt med fibrerna fastnar den och "filtreras" bort från luftströmmen.

Intertial seperation

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil