Oppfanging

För att kunna fångas upp måste en partikel komma så nära en fiber att avståndet är högst en partikelradie. Partikeln får då kontakt med fibern och fastnar. I motsats till impaktionsmekanismen är de partiklar som fångas upp genom interceptionsmekanismen små och deras tröghet är inte så stor att partikeln fortsätter framåt längs en rät linje. Den följer därför med luftströmmen tills den kommer i kontakt med en fiber.

Interception

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil