Kolfilter

Grundämnet kol har funnits sedan tidernas begynnelse. Det förekommer i många olika former i vår värld, och den vanligaste av dem är stenkol. Diamant är med sin mycket regelbundna struktur den renaste formen av kol. Kedjor av kolatomer bildar också stommen i alla molekyler i människokroppen och i all levande materia kring oss. Det är från dessa källor, i synnerhet från växtmaterial, som en annan form av kol – aktivt kol – har utvunnits.

kolfilterAktivt kol definieras som en mikroporabsorbent framställd av kolhaltigt material. De råvaror som finns i handeln är stenkol, trä, torv och kokosnötskal. Begreppet “mikropor” innebär att aktivt kol trots dess solida utseende består av ett nät av sammanhängande sprickor och porer som löper genom hela materialet. Porerna är extremt små, med storlekar från 2 till 1 000 nanometer (10-9 m) och kan bara iakttas med ett kraftfullt scannerelektronmikroskop. Porernas utsträckning och deras storleksområde återger i hög grad det ursprungliga materialets struktur. Flyktiga ämnen som vatten, tjäror och hartser bränns bort under tillverkningsprocessen. Därefter oxideras den återstående kolatommatrisen selektivt för att öppna det ursprungliga botaniska pornätet. Resultatet bli ett material med en extremt stor inre yta ( 1 000 m2/g). På grund av dess komplexa inre porstruktur används aktivt kol till rening och filtrering av gaser. Förorenande gasmolekyler i en luftström kan komma in i de stora porerna på kolets yta genom en process som kallas diffusion och därifrån röra sig in mot den invändiga ytan i de minsta porerna. När en gasmolekyl kolliderar med kolytan på ett lämpligt ställe fastnar den och hålls kvar där. Gasmolekyler är mycket små och absorberas med stor kraft i de porer som har den minsta diametern. Kommersiellt aktivt kol som uppfyller dessa krav tillverkas av kokosnötskal och stenkol.

Användes första gången i första världskriget

Den första större användningen av aktivt kol för luftfiltrering skedde under första världskriget när det användes i andningsmasker för att skydda mot stridsmedel som klorgas, senapsgas och fosgen. Åttio år senare har aktivt kol en omfattande användning som borttagningsmedel för lukter och giftiga eller frätande gaser. I följande tabell ges några exempel på välbeprövade användningssätt.

Användningssätt Problem Målgas
Flygplatser Lukter och hälsorisker Fotogen (flygbränsle)
Museer Skador på föremål Svavel- och kväveoxider
Skumplasttillverkning Utsläpp av giftiga gaser Toluendiisocyanat
Kärnkraft Utsläpp av radioaktiva isotoper Jod, krypton, xenon
Tillverkning av bekämpningsmedel Utsläpp av giftiga gaser Stort antal bekämpningsmedel
Köksfläktar Matos Mycket komplicerad kemi

Provningsanläggning i Sverige

För att stödja kolfilterverksamheten har Camfil byggt en provningsanläggning vid sitt huvudkontor i Sverige. Vid anläggningen kan ventilationsfiltersystem i full skala provas mot ett brett spektrum av oorganiska gaser och organiska ångor. Anläggningen är helt unik inom filterindustrin och visar på Camfils strävan att tillhandahålla produkter i världsklass för bekämpning av gasfasföroreningar i alla tänkbara miljöer.

Kol är sannerligen ett gammalt material, men som framgår av den ovan beskrivna utvecklingen har det en fräsch och levande framtid inom luftfiltreringstekniken.

Read more:
Molykylær filtertesting

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil