Diffusjon

är den luftfiltreringsmekanism som är svårast att föreställa sig eller förklara. Mycket små partiklar kommer i kontakt med fibrerna på grund av diffusionsverkan. Partiklarna kolliderar med luftmolekyler och "knuffas omkring". Detta kallas "Brownsk rörelse". På grund av den brownska rörelsen följer inte små partiklar luftströmmen exakt utan "vibrerar" eller rör sig i stället slumpmässigt. Genom den slumpmässiga rörelsen ökar sannolikheten för att partiklarna ska komma i kontakt med filterfibrerna.

Diffusion

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil