Measuring ozone removal efficinecy

Måling av evnen til å ta bort ozon

Camfil Farr är marknadsledande inom validering av molekylärfilters prestanda.

Vi använder en unik testrigg som mäter ozonborttagningsförmågan hos filter i City-serien. Luft med kontrollerad temperatur och relativ fuktighet blåses genom filter i full produktionsskala. Ozon sprutas in i luftströmmen, och känsliga ozondetektorer mäter halterna uppströms och nedströms om filtret. Filtrens avskiljningsgrad kan enkelt beräknas med ledning av ozonhalterna uppströms och nedströms om filtren. Filtren kan utsättas för många olika gaser och ångor. För temperaturer mellan 5 °C och 50 °C och relativa luftfuktigheter mellan 30 % och 90 % kan Camfil Farr bestämma City-filtrens prestanda under de förhållanden som förekommer i kundens verksamhet.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil