Productivity

Produktivitet

Ren luft er et usynlig produkt. Sin positive innvirkning på inneklimaet kan ikke ses med det blotte øye. Det er først de siste årene som forskning og studier har påvist en klar sammenheng mellom god innendørs luftkvalitet og høyere arbeidsproduktivitet.

Det startet med syke hus-syndromet i 1980-årene, som ble målbart grunnet store produktivitetsstudier i kontorer og skoler i løpet av slutten av 1990-tallet. Denne forskningen viste at et godt ventilasjonsanlegg kan øke produktiviteten med opp til 10%, og redusere sykefravær grunnet sykdom.

Siden det nå er så klare bevis på at forurenset luft er skadelig, er ikke god luftkvalitet bare lenger ønskelig i innemiljø, men faktisk nødvendig for å oppnå en sunn og produktiv arbeidsplass.

De siste årene har luftforurensning blitt et folkehelseproblem. Det blir sett på som en faktor som kan medføre for tidlig død og økt risiko for luftveis-og hjerte og karsykdommer. Med tanke på at luftforurensning forårsaker 310 000 tilfeller av tidlig død i Europa alene, og utgjør en økende trussel i land med rask økonomisk utvikling, bør dette problemet tas på alvor.

Les mer om

London office experiment

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil