Formaldehyd

Formaldehyd finns i många hushållsartiklar och byggmaterial. Ämnet används som konserveringsmedel i mediciner, kosmetika, hygienartiklar och vissa livsmedelsbehållare. Det finns i hartser som används för att hålla samman laminat och träflisor i spånskivor. Det används som lösningsmedelsbärare vid färgning av textilier och pappersprodukter. Det avges också som en biprodukt vid förbränning, särskilt från dieselmotorer. Isolering av ureaformaldehydskumplast förbjöds 1982 av Säkerhetskommissionen för konsumentprodukter, men förbudet upphävdes senare.

I nya eller nyrenoverade byggnader kan formaldehydhalterna på grund av möbler och inredning vara så höga att de orsakar irritationssymptom. Med en god ventilation kan man reducera formaldehydångorna till nivåer där inga symptom förekommer.

Luftburen formaldehyd irriterar bindehinnorna och andningsvägarna. Symptomen är övergående och kan allt efter exponeringens styrka och tidslängd variera från sveda eller klåda i ögon, näsa och hals till tryck över bröstet och andnöd. Akuta och svåra reaktioner på formaldehydångor - som har en karakteristisk stickande lukt - tyder på överkänslighet. Man uppskattar att 10-20 procent av USA:s befolkning, astmatiker inräknade, har överkänsliga luftvägar vilket kan göra dem mer utsatta för formaldehydens verkan.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil