Flyktige organiske forbindelser

Flyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds, VOC) avges från möbler, inredning, byggmaterial och konsumentprodukter. Även om VOC oftast förekommer som gaser kan de också kondensera tillpartiklar eller absorberas av oorganiska partiklar som därefter omvandlas kemiskt. Människor känner ofta av närvaron av VOC genom sitt luktsinne.

Nya hus har ofta högre halter av VOC än äldre hus. Det beror på att VOC-utsläppen från målarfärg, träbehandlingar, mattor, plastgolv och plastdetaljer oftast är som högst när föremålen är nya. Alla brukar ju tala om "nytt hus-lukt" eller "nybilslukt".

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil