Biologiske organismer

Mikrobiologiska föroreningar omfattar virus, bakterier, svampsporer, urdjur, alger, hudpartiklar från djur och utsöndringar från djur och insekter. Ofta lever och fortplantar de sig i mikroklimat, t.ex. fuktiga källare och badrum. Värmeväxlarspiraler, kondensatkärl, kylskåpskondensat, avfrostningstråg och ventilationskanaler erbjuder ofta sådana mikroklimat om de inte installeras och underhålls på rätt sätt. Luftfuktare där vattnet inte värms upp kan bli källor för mikrobiologiska föroreningar.

Det är viktigt att den relativa luftfuktigheten inte tillåts överstiga 70 % om man vill förhindra att byggnadsmaterialen absorberar vatten och underhåller svamptillväxt. Genom kondens kan fuktigheten i närheten av svala ytor stiga över 70 %. För att mikrobiologiska föroreningar ska få en ogynnsam påverkan på dem som vistas i byggnaden måste omgivningen vara lämplig för organismen och de boende måste få kontakt med föroreningen.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil