Forurensingskilder inneluft

Contaminant

Source

 
Asbest
 • viss isolering monterad mellan 1930 och 1950
 • luckpackningar i vissa äldre vedspisar
 • vissa plastgolvplattor
 • fogmassor i elementväggar och strukturfärg inköpt före 1977
 • asbestcementskivor, fasadplattor
 • viss invändig takputs utförd mellan 1945 och 1973
 • en del brandskydd på byggnadsstommar av stål

Bioprodukter vid förbränning
 • gasspisar
 • ved- och koleldade spisar
 • förbränningsmotorer
 • öppna spisar
 • stearinljus

Tobaksrök
 • cigaretter
 • cigarrer
 • pipor

Formaldehyde
 • vissa spånskivor, plywood, laminatskivor, paneler, mattor, mattunderlag
 • vissa möbler och färgämnen
 • isolering av ureaformaldehydskumplast
 • vissa hushållsrengöringsmedel, luktborttagare
 • förbränning
 • vissa lim och hartser
 • kosmetika
 • permanentpressade kläder

Biologiska organismar
 • fungi, including mould and mildew
 • animals
 • humans

Radon
 • gas emitted by soil, rocks, water
 • natural gas
 • granite building materials

Flyktiga organiska föreningar
 • lösningsmedel och rengöringsmedel
 • färg
 • lim
 • sprejdrivgaser
 • tygsköljmedel, deodoranter, parfymer
 • förbränning
 • kemtvättvätskor
 • vissa tyger
 • bensin
 • vattenavgasning
 • byggmaterial
 • vax och polermedel
 • pennor och märkpennor
 • bindemedel och mjukgörare
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil