Molykylær filtertesting

Testriggen för molekylärfilter och den unika fullskaleriggen för kemiska filter vid vårt labb i Trosa är exempel på de stora investeringar som vi gör inom molekylärfiltrering. I den här unika anläggningen kan gasfilter i full skala köras i riggen under ett brett urval av temperatur- och fuktighetsförhållanden och belastas med olika gaser. Avskiljningsgraden och livslängden bestäms med hjälp av ett antal sofistikerade gasdetekteringsinstrument.

Molecular filter test rig

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil