LCC-Life cycle cost

LCC (livssyklus kostnad)

Energiförbrukning

Sett ur ett långtidsperspektiv står det klart att energiförbrukningen är den dominerande posten i totalkostnaden för ett filter.

Livscykelkostnaden för ett filter är lika med kostnaden för:

Filter
Arbete(installation och byte)
Energiförbrukning
Rengöring av ventilationssystemet
Hantering av begagnade filter

= LCC

70 % av kostnaden är energi!

Beräkningar avslöjar att energin normalt står för 70 % av systemets totala livscykelkostnad. Energiförbrukningen är direkt proportionell mot medeltryckfallet över filtret.

Genom att välja rätt filter sparar du energi

Camfil Farr har under de senaste 40 åren gått i spetsen för utvecklingen av filter med lågt medeltryckfall inom alla filterklasser. Många tror att filtrets avskiljningsgrad är den faktor som bidrar mest till det ursprungliga tryckfallet, men det är själva utformningen av filtret som har störst inverkan!

Mjukvara för energibesparing

Läs mer här

Akta dig för Camfil Farr-imitationer!

Ett konkurrentfilter med samma antal p[sar har inte nödvändigtvis samma medeltryckfall under sin livslängd. När det gäller påsfilter gör vår unika koniska sömnad att mediet kan utnyttjas fullt ut, vilket ökar livslängden och sänker energikostnaden. Nu när du vet att Camfil Farr har det lägsta medeltryckfallet under filtrets användningstid kan du välja det filter som ger dig den IAQ-nivå som din applikation kräver. Kontrollera alltid vilken lägsta avskiljningsgrad som krävs enligt Europanormen EN779:2002.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil