The cost of clean air

Hva koster ren luft?

Råoljepriset har mer än fördubblats under de senaste åren och elkostnaderna växer ständigt i alla länder. Utvecklingsländerna blir också allt mer industrialiserade och deras energibehov skjuter i höjden.

Filtren är den del som är billigast att förbättra

Som alla vet läggs avsevärda kostnader ned på att ventilera byggnader. En "normal" energikostnad för filter, räknat som andel av det totala systemet, är ungefär 30 %. Genom att välja rätt filter, d.v.s. Camfill Farrs filter med avskiljningsgrad F7 och lägsta tryckfall, kan man åstadkomma avsevärda energibesparingar och ändå få en hälsosam inomhusluftkvalitet (IAQ).

1Pa = 1 Euro

Som tumregel för en normal anläggning som körs 50 % av tiden under ett år gäller att 1 ytterligare pascals tryckfall i ett filter är lika med 1 euro i ökad energikostnad. Ett dåligt konstruerat filter kan innebära 50 pascal högre tryckfall än ett som är "bra" utformat. Med andra ord lägger det till 50 euro på din årliga elräkning - för varje filter!

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil