CREO Programvara

"Som komplement till den banbrytande Clean Room Design and Energy Optimization (CREO) programvaran,  stakar manualen ut teorier och beräkningar bakom programvaran"
 

CREO 1Rena rum spelar en viktig roll i flera branscher, för att säkerställa produktutveckling och den senaste utvecklingen inom spjutspetsteknik. Design av renrum för life scienses- och mikroelektronikbranschen innebär stora utmaningar på grund av strikta och ökade krav från ägare och operatörer på sänkta energikostnader. 

Eftersom luftens renhetsnivå beror på olika faktorer — rummets tilluftflöde, föroreningskällor och ventilationssystemets design är sofistikerade, datoriserade analyser ofta bättre lämpade att beräkna renhet och se till att användarna säkert får de resurser som krävs.

Camfil Farr är erkänt världsledande inom CREO 2luftfilter och luftfilterlösningar globalt.  Programmet som först utvecklades för en annan bransch har nu släppts i en version särskilt anpassad för den europeiska marknaden. Den europeiska versionen av CREO fungerar som ett stöd för slutanvändare och teknikdesigners i renrumsbranschen för att optimera valet av luftfiltrering så att renrummen uppfyller kraven och samtidigt blir så energieffektiva som möjligt. "CREO, Clean Room Design & Energy Optimization"

CREO 3

För att komplettera Camfil Farrs CREOprogramvara - finns en unik, modern simuleringsmotor som bygger på ett avancerat datorbaserat verktyg designats för att förenkla renrumsdesign och val av luftfilter och ge rekommendationer i samband med energianvändning av rummets lufttillförsel - den nya handboken innehåller användbar information såsom:

En översikt över Camfil Farr CREO programvara:

  • Renrums teori och design 
  • Kalkylering av generering av mänskliga partiklar
  • LCC (Life Cycle Cost) kalkylering
  • Tillståndsberäkningar för olika konstruktioner
  • Luftbehandlingssystem designade specifikt för valet av luftfilter
  • Senaste och tidigare renrumsstandarder

Clean Room Design Standards & Energy Optimization

CREO manualen & programutveckling drevs av Sean O'Reilly, Camfils Globale chef för Renrumssegmentet, med stöd från ett team av interna experter i Camfil företagens FoU och marknadsavdelning i Sverige, Malaysia och USA. Dessa verktyg tillsammans med en annan nyligen publicerad artikel "Life Sciences Industry Insights" visar på Camfils världsberömda expertis inom luftreningsapplikationer för renrumsmiljöer.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil