Filterteknikk

Luftfiltre er generelt fysisk enkle, men likevel komplekse tekniske produkter. Enten det er et partikkel eller gassfilter, bruker de en kompleks kjede av mekanismer for å løse sin oppgave.

Mange nye tekniske metoder har blitt brukt for å forbedre luftfiltrenes kvaliteter og ytelser, og i noen tilfeller for å redusere kostnadene. Blant de områdene hvor det har vært gjort flest fremskritt, er ved reduksjon av trykktap og fjerning av biologiske forurensninger i filtermediet. Det er viktig å vurdere om det er nødvendig og funksjonenelt å ta i bruk ny teknologi for luftfiltreringsprodukter. I mange tilfeller kan det være nødvendig, men ikke alle. Det finnes tekniske metoder, for eksempel ioniske luftrensere, som genererer biprodukter som kan skade mennesker og miljøet.

Dette avsnittet gir en oversikt over filterteknologi, og gir deg forhåpentligvis et grunnlag slik at du kan snakke med andre om hvordan et filter fungerer. Husk: Det å lage et filter som er 100% effektivt, har null trykkfall, og ikke produserer noen biprodukter, er målet til alle luftfilterforskere.

Energibesparelse

Filtertester

Inneluftskvalitet (IAQ)

Inomhusluftens kvalitet avser halten av aerosoler och gaser, temperaturen och fuktigheten hos...

Les mer

Prinsipper for filtrering

Mechanical air filters remove particles from the air stream because particles come into contact...

Les mer
Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil