Smittsamma sjukdomar

Bakteriesjukdomar

En bakterie är en viss typ av encellig organism utan cellkärna. Bakterier är en av de äldsta och talrikaste livsformerna på jorden. De finns i mark och vatten och inuti många flercelliga organismer. De är små, normalt av storleksordningen några mikrometer.

Bland vanliga bakterier kan nämnas:
Bacillus anthracis - Escherichia coli - Helicobacter pylori - Mycobacterium tuberculosis Neisseria gonorrhoeae - Neisseria menigitidis – Rickettsiae - Salmonella typhimurium Staphylococcus aureus - Streptococcus pyogenes - Treponema pallidum - Thiomargarita namibiensis - Yersinia pestis

Bland smittsamma bakteriesjukdomar kan nämnas:
Mjältbrand - Bakteriemeningit - Brucellos - Böldpest - Campylobacterinfektion - Kolera - Difteri - Epidemisk tyfus - Gonorré - Hansens sjukdom - Legionärssjuka - Spetälska - Leptospiros - Listeriainfektion - Borrelia - RSA-infektion - Nokardios - Kikhosta - Pneumokocklunginflammation - Papegojsjuka - Q-feber - Fläcktyfus - Salmonella - Scharlakansfeber - Shigellafeber - Syfilis - Stelkramp - Trakom - Tuberkulos - Tularemi - Tyfoidfeber - Tyfus

Virussjukdomar

Virus är den minsta formen av parasiter. De är helt beroende av celler (bakterier, växter eller djur) för sin fortplantning. Virus består av ett yttre hölje av proteiner och ibland lipider och en nukleinsyrekärna av RNA eller DNA. I många fall tränger kärnan in i känsliga celler och startar infektionen.

Virus har storlekar från 0,02 till 0,3 µm. De är för små för ljusmikroskop men kan observeras med svepelektronmikroskop.

Det finns flera hundra olika virus som kan smitta människor. Eftersom många av dem har upptäckts först under senare år är deras kliniska verkan inte helt klarlagd. Många virus infekterar sin värdorganism utan att ge några symptom. Trots detta kan de skapa omfattande sjuk- och hälsovårdsproblem genom att de är så allmänt förekommande.

Virus som i första hand smittar människor sprids framför allt via utandningsluft och avföring. Sådana virus finns över hela världen, men spridningen begränsas av medfödd immunitet, tidigare immuniserande smitta, vacciner, sanitets- och hälsovårdsåtgärder samt förebyggande antivirusmediciner. Zoonotiska virus genomlever sina biologiska cykler framför allt i djur. Människor kan vara sekundära eller tillfälliga värdar. Sådana virus är begränsade till områden och miljöer som kan främja deras naturliga icke-mänskliga infektionscykler (ryggradsdjur, insekter eller bådadera).

Bland virussjukdomar kan nämnas:

AIDS - AIDS-relaterat syndrom - Vattkoppor eller varicella - Förkylning - Cytomegalovirusinfektion - Coloradofästingfeber - Denguefeber – Ebola - blödarfeber - Epidemisk påssjuka - Influensa - Mul- och klövsjuka - Gulsot - Herpes zoster - Lassafeber - Mässling - Marburg-blödarfeber - Körtelfeber - Påssjuka - Polio - Progressiv multifokal leukencefalopati - Rabies - Röda hund - SARS - Smittkoppor eller variola - Virusmeningit - West Nile disease - Gula febern

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil