Overføring av smitte

Den vanligaste formen av överföring av bakterie- eller virusinfektioner från en människa till en annan är via luftvägarna.Droplet nuclei transfer

När en smittad person hostar eller nyser stöts små partiklar med droppkärnor ut i luften.

Sneeze

Partiklarna har diametern 1-5 µm. Droppkärnor kan hålla sig svävande i luften i flera timmar allt efter omgivningsförhållandena. De effektivaste droppkärnorna brukar ha diametern 5 µm. Droppkärnor alstras när man pratar, hostar eller nyser. En hostning kan sprida 3 000 droppkärnor. Att prata i 5 minuter kan alstra 3 000 droppkärnor och sång kan alstra 3 000 droppkärnor i minuten. Nysning sprider överlägset flest droppkärnor (tiotusentals) som kan träffa människor på upp till 3 meters avstånd.

De luftfilter som vanligen används i vårdinrättningar har en mycket hög avskiljningsgrad för luftburna droppkärnor. Minimistandarden för utrymmen i en vårdinrättning där smittade personer vårdas bör vara MERV 7 för förfilter och MERV 14 för slutfilter. Vissa utrymmen av detta slag behöver också ett ytterligare steg med HEPA-filter.

Den ursprungliga avskiljningsgraden hos ett MERV 14-filter vid partikelstorleken 1-5 µm är gott och väl 95 %.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil