Bakterier, svampar och virus:

Storlekar och betydelse

Organism

Mikrob-
grupp

stav-
längd
µm

Stav- eller kock- diameter µm

Källa

Betydelse

 

 

 

 

 

 

Absidia
corym-
bifera

Svamp

 

3.8

Miljö

Zygomykos

Acetobacter Melano-
genus

Bakterie

1.0-2.0

0.4-0.8

 

Bakterie i starköl/ättika

Acineto-
bacter

Bakterie

 

1.3

Miljö

Opportun-istiska infektioner

Acre-
monium
spp.

Svamp

 

2.5

Miljö

Yttre allergiska Aveoner

Actino-
myces
israelii

Bakterie

 

1.0

Människor

Antinomykos

Adenovirus

Virus

 

0.08

Människor

Förkylning

Alcaligenes Viscolactis

Bakterie

0.8-2.6

0.6-1.0

 

Gör att mjölken surnar.

Alkaligenes

Bakterie

 

0.75

Människor

Opportun-istiska infektioner

Alternaria
alternata

Svamp

 

14.4

Miljö

Svamp-förgiftnng

Arenavirus

Virus

 

0.18

Gnagare

Blödarfeber

Aspergillis
spp.

Svamp

 

3.5

Miljö

Aspergillos, flyktig organisk förening

Aureobasi-dium
pullulans

Svamp

 

5

Miljö

Kromomykos

Mjältbrands-
bacill

Bakterie

3.0-10.0

1.0-1.3 (1.1 average)

Miljö

Mjältbrand

Bacillus Stearo-
thermo-
philus

Bacteria

2.0-5.0

0.6-1.0

 

Biological indicator for steam sterilization

Bacillus
subtilis

Bacteria

2.0-3.0

0.7-0.8

 

Biological indicator for ethylene oxide sterilization

Blasto-
myces dermatii-
tidis

Svamp

 

14

Miljö

Blastomy-
cosis

Bordetella pertussis

Bacteria

 

0.25

Människor

Whooping cough

Botrytis
cinera

Svamp

 

7

Miljö

Extrinsic Allergic Aveons

Cardio-
bacterium

Bacteria

 

0.63

Människor

Opportun-istiska infektioner

Chaet-
omium globosum

Svamp

 

5.5

Miljö

Chromo-
mycosis,
Volatile Organic Compound

Chiamydia
psittaci

Bacteria

 

0.3

Fåglar

Psittacosis

Chlamydia pneumoiae

Virus

 

0.3

Människor

Pneumonia

Clados-
porium spp.

Svamp

 

9

Miljö

Chromblasto-mycosis

Clostridium botulinum (B)

Bacteria

3.0-8.0

0.5-0.8

 

Produces exotin causes botulism

Clostridium Perinngens

Bacteria

4.0-8.0

1.0-1.5

 

Produces toxin causing food poisoning

Clostridium
tetani

Bacteria

4.0-8.0

0.4-0.6

 

Produces exotoxin causing tetanus

Coccidioides immitis

Svamp

 

4

Miljö

Coccidiodo-mycosis

Coronavirus

Virus

 

0.11

Människor

Colds

Coryne-bacteria diphtheria

Bacteria

 

1.0

Människor

Diphtheria

Coxiella burnetii

Bacteria

 

0.5

Boskap,

får

Q fever

Coxsack-ievirus

Virus

 

0.027

Människor

Colds

Crypto-
coccus neoformans

Svamp

 

5.5

Miljö

Crypto-
coccosis

Diplococcus Pneumoniae

Bacteria

 

0.5-1.25

 

Causes lobar pneumonia

Echovirus

Virus

 

0.028

Människor

Colds

Emericella nidulans

Svamp

 

3.3

Miljö

Mycotoxicosis, Volatile Organic Compound

Epicoccum
nigrum

Svamp

 

20

Miljö

Extrinsic Allergic Aveons

Erwina
aroideae

Bacteria

2.0-3.0

0.5

 

Causes soft rot in vegetables.

Escherichia
coll

Bacteria

1.0-3.0

0.5

 

Indicator of fecal contamination in water.

Eurotium
spp.

Svamp

 

5.8

Miljö

Extrinsic Allergic Aveons

Exophiala jeanselmei

Svamp

 

2

Miljö

Chromo-mycosis

Francisella tularensis

Bacteria

 

0.2

Vilda

fåglar

Tularemia

Geomyces pannorum

Svamp

 

3

Miljö

Extrinsic Allergic Aveons

Haemo-
philus influenzae

Bacteria

0.5-2.0

0.2-0.3

 

Causes influenza and acute respiratory infections

Haemo-
philus influenzae

Bacteria

 

0.43

Människor

Meningitis, pneumonia

Haemo-
philus para-influenzae

Bacteria

 

1

Människor

Opportunist-iska infektioner

Hantavirus

Virus

 

0.07

Gnagare

Hantavirus

Helminthos-porium

Svamp

 

12.5

Miljö

Extrinsic Allergic Aveons

Histo-plasma capsulatum

Svamp

 

3

Miljö

Histoplas-mosis

Influenza

Virus

 

0.1

Människor, fåglar

Flu

Klebsielia pneu-moniae

Bacteria

5

0.4-0.5

Miljö

Opportun-istiska infektioner, causes pneumonia and other respiratory inflammation

Lacto-bacillus Delbrueckil

Bacteria

2.0-9.0

0.5-0.8

 

Causes souring of grain-mashes

Legionella pneu-mophia

Bacteria

 

0.6

Miljö

Pontiac fever

Micro-
monospora faeni

Actinom-ycetes

 

1

Jordbruk

Farmers’ lung, Hyper-
sensitivity Pneumonitis

Micropoly-spora faeni

Actinom-ycetes

 

0.69

Jordbruk

Farmers’ lung, Hyper-
sensitivity Pneumonitis

Moraxella catarrhalis

Bacteria

 

1.3

Människor

Opportun-istiska infektioner

Moraxella lacunata

Bacteria

 

1

Människor

Opportun-istiska infektioner

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil