Sykehus

Ingen steder er luftfiltrering viktigere enn i helsesentre. Nivået av luftbårne smittsomme partikler, øker proporsjonalt med den økte befolkningstetthet av infiserte individer. Bekymringen er ikke bare begrenset til sykehus. Sykehjem og tannlegekontorer eller klinikker trenger også effektiv filtrering. Energisparing og fleksible ventilasjonssytemer for operasjonssaler er høyt prioritert i dag.

I nesten 50 år, har Camfil Farr designet og produsert luftfiltreringsløsninger for sykehus og helseinstitusjoner i alle viktige regioner rundt verden. Luftfiltre gir utmerket beskyttelse fra luftbårne sykdommer i helseinstitusjoner, så lenge de er en komponent i et samlet program for kontroll av luftkvaliteten. Beskyttelse av de ansatte er også en overordnet bekymring. Klinikkansatte er gjenstand for økt eksponering fra infiserte personer.

Produktene omfatter fleksible CamHOSP ® operasjonsstue (OP) tak, som er installert på et stort antall sykehus og inkorporert i avanserte OP løsninger ved hjelp av den nyeste teknologien.

I tillegg til å overholde alle relevante standarder, er Camfil Farr sine løsninger for sykehus og helsesentre, designet for å være en lønnsom investering, bidrar til å øke tjenestefleksibiliteten og allsidigheten til OP rom, og maksimere bruken av OP fasiliteter.

Disse systemene er designet for å møte fremtidige behov for sykehus og helseinstitusjoner. Camfil Farr sine løsninger er anerkjent for sin lavenergi-design, takket være bruken av høyeffektive vifter, energieffektiv filtrering og redusert behov for frisk luft gjennom effektiv filtrering av resirkulert luft.

Andre viktige funksjoner inkluderer reduserte installasjonskostnader, siden Camfil Farr velger det optimale systemet møtt opp mot de reelle behovene, og siden det bidrar til enkelt vedlikehold og lang levetid.

Camfil Farr kan garantere ytelsen til filtreringssystemer, og tilbyr kundene en komplett pakke som inkluderer service, teknisk støtte til prosjekter, på stedet installasjon, kontroll i henhold til sykehusets standarder og filtervedlikehold.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil