Museumer

Upassende miljømessige forhold kan føre til irreversibel skade på sårbare kunstgjenstander. De kritiske parametre omfatter temperatur, luftfuktighet, belysning, partiklerforurensning (støv), molekylær (gassformet) forurensning og skadedyr.

Molekylærfiltrering er en kostnadseffektiv metode for å kontrollere de skadelige miljøgiftene som igjen sikrer en trygg lagring og visning av gjenstandene. Ulike løsninger er tilgjengelige, avhengig av  type og konsentrasjon på de forurensende gassene, av typen gjenstander som skal beskyttes, og utformingen av ventilasjonsanlegget.

Støtte
Camfil Farr tilbyr et omfattende utvalg av støttetjenester for å sikre at brukerne oppnår maksimal nytte av molekylærfiltreringsinstallasjonen. Spesielt er det viktig å ha tillit til luftkvaliteten i lukket rom, og å kunne forutsi slutten av den nyttige levetiden, før filterets effektivitet synker til et uakseptabelt nivå.

Testing
Camfil Farr har et unikt testanlegg for molekylær filtrering, hvor fullskala-produkter kan testes på et bredt spekter av temperatur og luftfuktigheter, for å etterligne faktiske bruksforhold. Filtertesten kan gjøres med et bredt spekter av gasser og damper. Sofistikert deteksjonsutstyr både oppstrøms og nedstrøms av filtrene gir realistiske starttrykkfall, og effektivitets/levetid-kurver utarbeides.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil