Matvareindustrien

Med uteluft kan det transporteres 200-1500 bakterier per kubikkmeter, et ventilasjonsanlegg med en kapasitet på 10 000 m3/t kan hente inn 2-15 millioner bakterier hver time, og på denne måten alvorlig forurense mat og drikkeproduksjon. Effektiv filtrering er løsningen.

Det å beskytte menneskers helse er et stort problem for regjeringer rundt om i verden. Matvareproduksjon er et område som blir nøye kontrollert, for å unngå alle mulige risikoer som er forbundet med en potensiell forurensning av produksjonsanlegget.

Når offentlig helse er truet av en alvorlig risiko, vil det nasjonale byrået for mat, helse og sikkerhet, anbefale myndighetene å håndheve nødvendige tiltak gjennom helsepolitikken. Slike tiltak kan omfatte ødeleggelse av mat, eller til midlertidig stengning av hele eller deler av bedriftens produksjon.

For å sikre matvaresikkerhet, kreves det av de som er ansvarlige for anlegget at man:

  • Utreder aspekter av virksomheten som kan påvirker matsikkerheten
  • Sikrer at hensiktsmessige sikkerhetsprosedyrer er innført, gjennomført, overvåket og oppdatert basert på ADPCM / HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) sine prinsipper. Dette styringssystemet sikrer mattrygghet gjennom analyse og kontroll av biologiske, kjemiske og fysiske farer fra råvare produksjon, innkjøp og håndtering, til produksjon, distribusjon og forbruk av det ferdige produktet.

For å hindre at klimaanlegget blir en levende mikrobebombe, må temperatur og luftfuktighet kontrolleres, og akkumulert organisk materiale må fjernes, fordi tette varmeveksler vil gi god grobunn for utvikling av mikroorganismer.

Camfil Farr tilbyr et komplett utvalg av luftfiltersystemer til det globale matvareindustreien, for beskjempelse mot mikrobiologisk forurensning.

Camfil ProSafe - Air Filters that protects sensitive processes

PROSAFE – AIR FILTERS THAT PROTECTS ANYTHING FROM CHEESE TO BLOOD PRESSURE MEDICINE Some processes are more sensitive than others. If you work in the food & Beverage or Life Science industries, you know how tough the demands on clean air are. That’s why you have to be articularly careful when choosing an air filter. It’s not enough that the filter protects your products from undesirable particles, it must also be manufactured from materials that don’t contaminate the delicate process. To be absolutely sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol. When you see it, you can be sure the filter has been certified for use in processes with strict demands on safety, traceability and control. Visit http://www.camfil.com/prosafe for more information.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil