Flyplasser

Store mengder av uteluft trekkes inn i flyplassbygninger og denne luften kan være sterkt forurenset. Camfil Farr tilbyr ett helt sortiment av filtreringsprodukter som tilfredstiller alle krav til en flyplass. Disse produktene fjerner uønskede partikler grunnet ekstern forurensing og gir ren og komfortabel pusteluft for reisende og flyplassansatte.

 

Etterspørselen etter flyreiser er stadig voksende. Luftfartøy er én kilde til forurensning på flyplasser, og kjøretøy som trengs for å støtte driften av luftfartøyene er en annen. De fleste av disse kjøretøyene er drevet av dieselmotorer, og opererer i umiddelbar nærhet av flyplassen. Som en konsekvens, er disse en sannsynelig kilde til forurensing i de fleste terminaler og andre flyplass bygninger.

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Kontaktdetaljer
NYHETSBREV

Abonner på nyhetsbrev fra Camfil